MÜHENDİSLİK


Özellikle coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğinin arttığı günümüzde, amaçlar doğrultusunda  bilgi ve teknolojiyi eş zamanlı kullanmayı hedefleyen Annopa Mühendislik; kendine ait ölçüm cihazları ve kalifiye elemanları ile haritacılık hizmetlerini sunmakta, özel sektörde çalışmakta olan büyük ölçekli inşaat firmalarının ve Annopa Group’ un şantiyelerine sürekli ölçme ekibi desteği sağlamaktadır.

 

·         İmar Uygulamaları

·         İfraz

·         Tevhid

·         Plankote

·         Sınır Düzeltme

·         Sınır Tayini

·         Harita Uygulama Sorumluluğu

·         İnşaat Ölçümleri

·         Şantiyelere Ölçme Ekibi Desteği