YAPI DENETİM


Yapıların inşasında görev yapan yapı denetim kuruluşları başta beton olmak üzere tüm malzemelerin öngörülen standartlara uygunluğunu yetkili laboratuvarlar vasıtasıyla denetliyor, yapının inşası meslek alanına göre sorumlu teknik elemanlar gözetiminde gerçekleşirken projelerin birebir tatbiki sağlanıyor. Yapı denetim sistemi içerisinde inşa edilen yapılarda ısı ve su yalıtımı sağlanması ile konforlu ve ekonomik yapı üretimi gerçekleştirilmekte bu sayede afetlerin maddi hasarlarına yakın enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Dayanıksız yapılar ıslah edilmesi güç eski yapılardır. Dayanıklı yapılar olarak tanımlayacağımız yapılar projeleri ciddi mühendislik hizmeti görmüş ve yeni şartnameye göre yapı denetimi uygulanmış yapılardır. Yapı denetim sistemi ile yeni yapılarda yüzde yüze yakın emniyetli yapılar sağlanmıştır. Müteahit - ilgili idare - yapı denetim kuruluşunun oluşturduğu kontrol mekanizması ve Bakanlığa bağlı Yapı Denetim Komisyonu´nun sistemli çalışması yapı denetim ağını oluşturmaktadır.

 

·         Plan ve Projelerin Her Aşamasının İlgili Mevzuata Göre Kontrol Edilmesi Ve  İncelenip Onaylanması

·         Ruhsat Dosyanın Hazırlanıp Başvurunun Yapılması

·         Demir Deneylerinin Yapılması

·         Binanın Aplike Edilmesi ve İlgili İdare Onayı ve Onay Sürecinin Takibi

·         Kalıp ve  Demir Kontrolü

·         Beton Dökümü

·         Duvarların Kontrolü

·         Elektrik ve Sıhhi Tesisat Kontrolü

 

İmalatlar Tamamlandıktan Sonra;

 

·           Yapı Kullanma İzni (Genel İskan)

·           Bağımsız Bölüm Kullanma İzni (Ferdi İskan)